Sorumlu kurumlarla, toplumsal gelişim için çalışıyoruz.
Kurum değerlerinize uygun Sosyal Sorumluluk projeleri geliştiriyoruz.

 

Doğru ürün/ hizmeti, doğru kitleye ulaştırarak değer yaratmanız, gelirinizi artırmanız için destek oluyoruz.

 

Profesyonel pazarlama ve iletişim desteğiyle, kurumunuzu rekabette öne çıkarıp, hedeflerinize ulaşmanızı sağlıyoruz.

 

Hedef kitlenize, doğru kanallardan, kaliteli ve etkili içerik ile ulaşmanızı sağlıyor, marka bilinirliğinizi ve kurumsal itibarınızı arttırıyoruz.

Çağın Yönetim Stratejisini İşinizde Uyguluyor Musunuz ?

@szTitle@

Rekabetin çok yoğun olduğu günümüz pazar koşullarında, tüketicilerin hangi ürün/hizmeti alacağına karar vermesi oldukça güçleşti. Pazarlama profesyonelleri, markalarını pozitif yönde farklılaştırarak, alternatifler arasından öne çıkarmak ve tüketicilerin birincil tercihi olabilmek için stratejiler geliştiriyor; fiyat, servis, paketleme, promosyon vb. odaklı taktikler uygulayarak tercih edilmeyi sağlıyorlar.
Bu taktikleri tüm şirketler kullanıyor...

Ancak devir değişti...yeni neslin ve bilinçli tüketicinin satın alma karar sürecindeki önceliği artık farklı!
Rekabette öne çıkmak için çağı yakalayan strateji
Çağı yakalayan kurumlar, rekabette öne çıkmak, tüketicilerin zihnindeki marka değerlerini ve kurum itibarlarını güçlendirmek için güçlü bir iş stratejisi olarak KSS’yi (Kurumsal Sosyal Sorumluluk) uyguluyorlar.
KSS, toplumun yararına yapılan iş uygulamalarını ifade ediyor. Toplumsal fayda yaratma; eğitim, sağlık, insan hakları, doğayı koruma, sanat, spor, kültür gibi konularda olabiliyor. Kurumlar, bazen bir Sivil Toplum Kuruluşu ile birlikte ya da bağımsız olarak projeler geliştirip sosyal gelişime katkı sağlıyorlar.
Bu strateji ile, alım gücü yüksek, seçimini her zaman çevresinden sorumlu davranan firmalardan yana kullanan kitleleri ve sosyal konulara hassas yeni kuşakları, sadık müşterileri olarak portföylerine katıyorlar.
KSS’nin sirketlere doğrudan veya dolaylı birçok faydası var
Yapılan araştırmalarda KSS projeleri yapan firmalarda aşağıdaki faydaların elde edildiği gözlemlenmektedir:
 

Marka değeriniz ve satışlarınız yükselsin

Kazanılan en öncelikli fayda, marka imajına pozitif etki ve böylelikle, marka değerinde artış oluyor. KSS çalışmaları, firmaları sektörlerinde daha rekabetçi yapıp; yükselen itibarları ve marka bilinirlikleri ile satışlarında ve pazar paylarında artışa sebep oluyor. Daha da önemlisi, kriz durumunda, gerek şirket itibarı gerekse ciro anlamında daha az etkilenmelerine sebep oluyor.
İçinde yaşadığı toplumdan, çevresinden sorumlu davranışlar sergileyen ve bu şekilde tanınan şirketler farklılaşıyorlar. Bazı tüketiciler, daha da ileri giderek, sadece bu vizyona sahip firmalar ile çalışmayı tercih ediyorlar.

Basında görünürlüğünüz artsın

Gerek yerel gerekse ulusal çapta toplum yararına yürütülen sosyal sorumluluk projelerinin ve sağlanan faydanın haber değeri; firmanın sunduğu ürün veya hizmetleri hakkında çıkardığı basın bültenlerinden çok daha yüksek olduğundan, yürütülen KSS projeleri sayesinde, markanın medyada görünürlüğü pozitif içerikler ile çok fazla oluyor.

Paydaş ve yatırımcı ilişkilerinizde güven oluşturun

Bunların yanı sıra, KSS projeleri için işbirliği yapılan Devlet kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları ve diğer paydaşlar ile kurulan yakın ilişkiler, yeni iş fırsatlarının doğmasına, istihdam sağlanmasına ve mevcut işlerin kolaylıkla hayata geçmesine etki edebiliyor.
KSS projeleri yürüten firmalar, vizyona sahip yönetim tarzları, sürdürülebilir iş modelleri ve uzun vadeli toplumsal girişimleriyle; güven ortamı sağlayıp, yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Müşterilerinizle ilişkinizi güçlendirin

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS), kurumların müşterileriyle, sundukları ürün veya hizmetler dışındaki konular üzerinden iletişim kurmasına imkan verip, onları müşterilerine daha da yakınlaştırıyor. Müşteriyle olan iletişimde, yapılan toplumsal iyiliklerle ilgili mesajları kullanmak, geniş kitlelere 
daha rahat ulaşmayı sağlayıp, müşteriyle 
manevi bir bağ kurup, ilişkiyi güçlendiriyor.

Personel bağlılığınızı sağlayın

Dünyada, firmaların KSS projesi yapma sebeplerinin en önemlilerinden biri, İnsan Kaynakları politikaları oluyor. KSS çalışmaları yapan ve bu projelere çalışanlarını da entegre eden firmalarda, çalışanların firmaya bağlılığının arttığı, personel devir hızının azaldığı tespit ediliyor. Sosyal sorumluluk programlarına dahil olan çalışanlar, daha motive ve daha üretken oluyorlar.
Bunun yanı sıra, KSS projeleri yürüten firmalar, artan itibarları sayesinde nitelikli çalışanlar tarafından çalışılması öncelikli olarak tercih edilen kurumlar arasına giriyor ve eleman açıklarını daha hızlı kapatıyorlar.

Elbette çevremize faydalı olmak için finansal bir sebep aramaya hiç gerek yok, ancak KSS’nin kurumlara birçok faydası olduğunu bilmekte fayda var.

Bireysel ya da kurumsal olarak, yaşadığınız topluma katkıda bulunmak amacıyla bir Sosyal Sorumluk programı geliştirmek istiyorsanız her zaman bizimle irtibata geçebilirsiniz. (info@kssdanismanlik.com)