Sorumlu kurumlarla, toplumsal gelişim için çalışıyoruz.
Kurum değerlerinize uygun Sosyal Sorumluluk projeleri geliştiriyoruz.

 

Doğru ürün/ hizmeti, doğru kitleye ulaştırarak değer yaratmanız, gelirinizi artırmanız için destek oluyoruz.

 

Profesyonel pazarlama ve iletişim desteğiyle, kurumunuzu rekabette öne çıkarıp, hedeflerinize ulaşmanızı sağlıyoruz.

 

Hedef kitlenize, doğru kanallardan, kaliteli ve etkili içerik ile ulaşmanızı sağlıyor, marka bilinirliğinizi ve kurumsal itibarınızı arttırıyoruz.

Kurumsal Sosyal Sorumlulukta Başarının İpuçları !

@szTitle@

İçinde yaşadığınız topluma, çevreye, ekonomiye katkı sağlamak hedefiyle yola çıktığınız Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) yolculuğunda en yüksek faydayı almak, başarılı sonuçlar elde etmek, bu sonuçların işinize pozitif yansımalarını görmek için; KSS programının planlanmasından,yürütülmesine; denetlenmesinden, paydaş seçimine; etkisini ölçmekten, iletişimine; birçok konuda dikkatle hareket etmek büyük önem taşıyor.

Aşağıda bahsedilen konularda özen gösterilmeden yürütülen projeler, iyi niyetlere ve harcanan emeklere rağmen beklenen etkiyi yaratamayabiliyor. Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarınızdan en yüksek faydayı elde etmeniz için işte bazı ipuçları:

İşiniz ile bağlantılı, gerçekçi bir sosyal amaç edinin

İş konunuz ve vizyonunuz ile ilişkili, toplumsal etki yaratabileceğiniz bir hedef belirleyin. Seçeceğiniz Kurumsal sosyal sorumluluk konusunun, iş alanınız ile ilişkili olması, sizi sektörünüzde söz ve vizyon sahibi bir lider, işinde uzman bir kurum olarak  farklı bir noktada konumlandıracaktır.
Üzerinde uzun vadede çalışacağınız konunun, şirketinizin değerleriyle, misyonuyla, kültürüyle uyumlu olması; markanız ile amacınız arasında bir ilişki kurulması; projenin tüm çalışanlar ve iş ortakları tarafından daha rahat sahiplenilmesini ve uzun soluklu olmasını sağlayacaktır.
Konunuzu belirlerken şirketinizin güçlü ve zayıf olduğu alanları, önündeki fırsat ve tehditleri inceleyin. Güçlü olduğunuz yönleri kullanarak, fırsatları geliştirmek için KSS stratejisi belirleyip, bu doğrultuda bir proje dizayn edebilirsiniz yada işinizin gelişmesinde engel olarak gördüğünüz bir konuya odaklanarak, problemi çözmeye çalışabilir, işinizi büyütebilirsiniz. Bu durum, iş ortaklarınızı, çalışanlarınızı, hissedarlarınızı, müşterilerinizi memnun edecek; firmanızın yatırımcılar tarafından ilgi görmesini sağlayacaktır.

Uzun vadeli, ölçülebilir, sürdürülebilir hedefler koyun

Hedeflerinize ulaşmak için stratejiyi belirlenip, yol haritası oluştururken, bütçelemenin de dikkatle yapılması ve uzun dönem devam edecek bu yatırıma her yıl düzenli bütçe ve insan kaynağı ayrılması gerekmektedir.
Yürütülecek KSS programı için performans kriterlerinin, planlama aşamasında belirlenmesi ve belirli aralıklarla ölçümleme yapılması; eksik görülen alanlarda iyileştirme sağlayarak sürece devam edilmesi, başarıya ulaşmada büyük önem taşımaktadır.
Sosyal sorunlar üzerinde pozitif etki yaratmak; örneğin, yaşam standartlarında iyileştirme sağlamak, ancak uzun vadeli çalışmalar yaparak mümkün olur.
Kurum üst yönetiminin bu konuda bilinçli olması, koydukları hedeflere sabırla, ekipleriyle birlikte yürümeleri gerekmektedir.

İletişim faaliyetlerinin dili ve içeriğine dikkat

KSS projeleri hakkında yapılacak iletişim çalışmalarında, sade, samimi bir dil kullanılması; içerikte reklamdan uzak durarak, sahip çıkılan toplumsal sorunun çözümüne nasıl ve ne ölçüde katkıda bulunulduğundan bahsedilmesi, kitleleri derinden etkileyecektir.
Sosyal sorumluluk projesinin gidişatını, yarattığı toplumsal faydayı; konvansiyonel iletişim kanallarının yanı sıra, online medyayı da stratejik ve düzenli olarak kullanarak toplum ile paylaşmak, müşteri ve potansiyel müşteriyle ilişkinin gelişmesini sağlayacaktır.

 

Sorumlu şirket olmak için, tüm çalışanlarınız sorumlu hissetsin ve davransın

KSS çalışmalarının, tüm çalışanlar tarafından işlerinin bir parçası olarak kabul görmesi için; planlanan aktivitelerin, farklı departmanların iş süreçlerine eklenmesi ve sorumlularının atanması sağlanmalıdır.
Koyulan sosyal hedefin, şirket ruhu haline getirilmesi; sadece bir departmanı görevlendirmeden, çalışmaların tüm şirkete yayılması ve amacın çalışanlar tarafından içselleştirilmesi, yaratılacak pozitif etkiyi artıracak; çalışan memnuniyeti ve personel bağlılığını iyileştirecektir.
Sosyal sorumluluk anlayışını iş felsefesi olarak gören kurumlar, toplumun dikkatini çekerek, insanların samimi gördüğü, yakın hissettiği markalar olmaktadır.

Üst yönetimin liderliği

Şirketin liderlerinin KSS çalışmalarının içinde yer alması, hem toplumda hem kurumda yaratılacak faydayı çok artıracaktır. Kurumun liderlerinin, şirket sözcüsü olarak yapılan çalışmaları paylaşması, onları sosyal sorunların çözümünde söz sahibi, sektörlerinde bir rol model konumuna getirecektir. Toplum yararına yapılan çalışmalara önem ve emek veren liderler, insanlar ile samimi bir bağ kurarak, gönüllerde yer edinmektedir. Liderler, şirketler için temel rol modeli olduklarından, onlar öncülük etmez ise KSS projeleri yaygınlaşıp, gelişemez.

 

Konunun uzmanlarıyla işbirliği

Liderlik, üst seviyede kredibilite yaratmayı gerektirdiğinden, seçilen KSS proje konusunda  uzman olan kişi ve kurumlarla işbirliği yapmak, destek almak, yürütülen çalışmalara ne kadar özen ve ciddiyetle yaklaşıldığını topluma kanıtlayacaktır.
Sivil toplum kuruluşları, kamu, akademisyenler, KSS veya Halkla İlişkiler firmalarının uzmanlıklarından faydalanarak; entegre bir yaklaşım geliştirip, Sosyal Sorumluluk programınızı yönetebilirsiniz.Ortak amacınız için uzun vadeli iş birliği yapacağınız kurum ve kişileri, geçmiş çalışmalarını ve gelecek planlarını inceleyerek,  özenle seçmeniz; hedefleriniz  ve iletişim faaliyetleri hakkında net olarak çalışmalara başlamanız, ilerde yaşanabilecek olası sorunları minimize edecektir.
Şirket çalışanlarınızın KSS alanında deneyimi ve uzmanlığı yok ise, konunun uzmanı olan danışmanlık firmalarından destek alarak, etkili ve başarılı işlere imza atabilirsiniz.

Bireysel ya da kurumsal olarak, yaşadığınız topluma katkıda bulunmak amacıyla bir Sosyal Sorumluk programı geliştirmek istiyorsanız her zaman bizimle irtibata geçebilirsiniz.(info@kssdanismanlik.com)