Sorumlu kurumlarla, toplumsal gelişim için çalışıyoruz.
Kurum değerlerinize uygun Sosyal Sorumluluk projeleri geliştiriyoruz.

 

Doğru ürün/ hizmeti, doğru kitleye ulaştırarak değer yaratmanız, gelirinizi artırmanız için destek oluyoruz.

 

Profesyonel pazarlama ve iletişim desteğiyle, kurumunuzu rekabette öne çıkarıp, hedeflerinize ulaşmanızı sağlıyoruz.

 

Hedef kitlenize, doğru kanallardan, kaliteli ve etkili içerik ile ulaşmanızı sağlıyor, marka bilinirliğinizi ve kurumsal itibarınızı arttırıyoruz.

Pazarlama & İletişim

Neden Pazarlama & İletişim?


Doğru hedef kitleyi belirleyerek; ihtiyaç duyulan, alıcı için değer yaratan ürün/hizmeti sunabilmek için
Kuruma özel proje geliştirilmesi, başarı kriterlerinin belirlenmesi
Yeni müşteriler kazanıp, satışları artırmak için
Markalaşmak ve marka bilinirliğini yükseltmek için
Kârlılığı arttırmak için
Müşteri memnuniyetini ve sadakatini sağlamak içinNeden bizimle çalışmalısınız ?

 
İşinizi daha iyi pazarlamak içinKurumsal şirketlerde çalışmış uzmanlardan yeni fikirler edinmek için

İşinize yeni bir perspektif getirerek görünmeyenleri görmek için

Pazarlama konularını uzmanına bırakarak karlılığı artırmak için

Deneme-yanılmayla kaynaklarınızı boşa harcamamak için


Proje Bazlı Pazarlama Uzmanlığından faydalanarak istediğiniz sürelerde ve bütçelerde hizmet almak için

Hizmetlerimiz

Firma Mevcut Durum Analizi

Firmanın faaliyet konusunu anlayarak, satış ve pazarlama kanalları analiz edilir.SWOT analizi yapılarak, firmanın güçlü, zayıf yönleri çıkartılır, pazardaki fırsatlar ve tehditler belirlenir.

Pazar/Rekabet Analizi ve Marka Pozisyonlama

Pazar koşulları ve rakipler araştırılıp, rapor hazırlanır.Hedef müşteri profili belirlenir ve firmanın pazardaki pozisyonlanması yapılır.

Pazarlama ve İletişim Planını Oluşturma ve Uygulama

Pazarlama ve İletişim stratejileri belirlenerek, plan oluşturulur. Şirket içi yada dışı kaynaklar kullanılarak plan uygulanır.

Marka Analizi ve Markalaşma Önerileri

Logo, marka adı, marka sloganı, marka mesajları incelenir; kurumsal kimliğin oluşturulması ve marka değerinin geliştirilmesi için çalışma yapılır.

Yeni Müşteri Bulma Geliri ve Karı Artırma

Satış potansiyeli olan, yüksek kar marji bırakacak alanlar tespit edilir, müşteri segmentasyonu yapılır,satış stratejisi belirlenir.

Müşteri İlişki Yönetimi-Müşteri Sadakati Sağlama

Mevcut müşterilerin markaya bağlılığını sağlamak için önerilerde bulunulur, projeler geliştirilir.

Ürün/Hizmet Fiyatlandırma

Satış kanalındaki her bir oyuncunun ne kadar ve nasıl kazanacağı kurgulanır; pazar koşullarına göre, ürün/hizmetlerin perakende fiyatı ve toptan fiyatı belirlenir

Pazar Araştırması

Marka algısını ölçmek,rakiplere göre pozisyonu anlamak, talebi analiz etmek için pazar araştırması yapılır.

İletişim

Kurumsal, marka ve proje bazında iletişim stratejileri oluşturma, planlama, uygulama, organizasyon, basın ilişkileri, sponsorluk çalışmaları yapılır. 

Sosyal Medya Yönetimi

Sosyal medya kanalları için içerik oluşturulur ve yönetilir.

Satış Materyalleri Analizi ve Önerileri

Hedef kitleye ürün ve hizmetleri daha etkin bir şekilde anlatabilmek, satış sürecini hızlandırabilmek için mevcut malzemeler incelenir, gerekmesi halinde iyileştirme yapılır yada yeni materyaller önerilip, hazırlanır.

Çalışma Metodumuz