Sorumlu kurumlarla, toplumsal gelişim için çalışıyoruz.
Kurum değerlerinize uygun Sosyal Sorumluluk projeleri geliştiriyoruz.

 

Doğru ürün/ hizmeti, doğru kitleye ulaştırarak değer yaratmanız, gelirinizi artırmanız için destek oluyoruz.

 

Profesyonel pazarlama ve iletişim desteğiyle, kurumunuzu rekabette öne çıkarıp, hedeflerinize ulaşmanızı sağlıyoruz.

 

Hedef kitlenize, doğru kanallardan, kaliteli ve etkili içerik ile ulaşmanızı sağlıyor, marka bilinirliğinizi ve kurumsal itibarınızı arttırıyoruz.

Sosyal Sorumluluk

 

KSS Danışmanlık; toplumsal ihtiyaçları ve şirketlerin iş hedeflerini dikkate alarak, sosyal sorumluluk stratejileri geliştirmelerine, projeler oluşturmalarına, planlarını  uygulamalarına, yaratılan sosyal etkiyi ölçmelerine ve elde edilen sonuçların iletişimini yapmalarına yönelik danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Sosyal Sorumluluk, bireylerin ve kurumların içinde yaşadıkları topluma olan sorumluluklarıdır. Sosyal Sorumluluk konusunda bilinçli kurumlar, misyonlarının bir parçası olarak; eğitim, çevre, sağlık, kültür-sanat, spor gibi çeşitli alanlarda toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak ve yaşam kalitesini arttıracak, sürdürülebilir çalışmalar gerçekleştirirler.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Danışmanlığı Hizmetlerimiz:

Kurumsal Sosyal Sorumluluk stratejisinin oluşturulması
Kuruma özel proje geliştirilmesi, başarı kriterlerinin belirlenmesi
Proje uygulama ve yönetim
Diğer kurumlarla (STK, Kamu, Özel Sektör) koordinasyon, ilişki yönetimi
Sosyal etki ölçümü
Sosyal sorumluluk proje iletişimi
Raporlama

KSS Danışmanlık, yukarıdaki tüm hizmetleri müşterilerine sunmakta olup, danışmanlık verdiği firmanın ihtiyaç ve talebine göre, KSS çalışmalarını bütünsel olarak yürütmekte yada yukarıdaki hizmetlerden talep edileni sunmaktadır.

Yürütülen projelerde yaratılacak sosyal faydayı maksimize etmek için, proje konusuyla ilgili farklı kurumlarla (sivil toplum kuruluşları, kamu, özel sektör) işbirlikleri geliştirmektedir.Kurumsal Sosyal Sorumluluk Proje Süreci:

Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) nedir?

Kurumsal sosyal sorumluluk; şirketlerin işlerini, çalışanlar ve iş ortaklarıyla ilişkilerini; sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel konularda duyarlı, etik, sorumluluk sahibi yaklaşımlarla yönetmeleri  ve sosyal konulara yatırım yapmaları anlamına gelir.

KSS, toplumun yararına yapılan iş uygulamalarını ifade eder. Toplumsal fayda yaratma; eğitim, sağlık, insan hakları, doğa, sanat, spor, kültür gibi konularda yapılabilir.


Kurumsal sosyal sorumluluğun firmalara faydası nedir?

Çağı yakalayan kurumlar, rekabette öne çıkmak, tüketicilerin zihnindeki marka değerlerini ve kurum itibarlarını güçlendirmek için güçlü bir iş stratejisi olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluğu uyguluyorlar. Bu strateji ile, alım gücü yüksek, seçimini her zaman çevresinden sorumlu davranan firmalardan yana kullanan kitleleri ve sosyal konulara hassas yeni kuşakları, sadık müşterileri olarak portföylerine katıyorlar.

Yapılan araştırmalarda KSS projeleri yapan firmalarda aşağıdaki faydaların elde edildiği gözlemlenmektedir.

Kurum itibarında, marka değerinde artış
Pazarda farklılaşma, rekabet avantajı elde etme
Medya görünürlüğünde artış
Müşteriyle ilişkiyi güçlendirme
Çalışan bağlılığında artış
Paydaş ve yatırımcı ilişkilerinde güven oluşturma
Kalifiye iş gücünü firmaya çekme
Toplumla, iş ortaklarıyla, kamu kuruluşları ile daha güçlü ilişkiler ve yeni fırsatlar
Uzun vadede satışlarda artış
Kurumsal sosyal sorumluluk projesi nedir?

Sosyal Sorumluluk Projeleri, şirketlerin faaliyetleri ve stratejileri ile ilinti olarak toplumsal sorunların çözümüne yönelik faaliyetlerin planlanması, uygulanması ve raporlanması süreçlerinden oluşan eylemlerin tümünü içermektedir.

Bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi; toplumsal bir ihtiyaca yönelik çözümlerin, belirlenmiş amaç ve hedeflere yönelik olarak, belirli bir bütçe, kaynak ve zaman planı çerçevesinde tasarlanarak uygulanmasından oluşur.